Telefon: + 48 880 108 188   Email: fps@onet.pl

PROWADZONE PLACÓWKI

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU „DALEJ RAZEM” W GŁOGOWIE

Szkoła to wynik wieloletniej pracy i wsparcia wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem z Zielonej Góry, Darczyńców – ludzi o wielkim sercu. W szkole dzieci uczą się w 4- osobowych klasach ze wsparciem Asystentów osób z niepełnosprawnościami. Prowadzone są zajęcia w oparciu o podstawę programową i standardy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej Górze posiadającego olbrzymie doświadczenie od 20 lat istnienia. Proces rekrutacji dzieci odbywa się na podstawie dokumentów- karty zgłoszenia dziecka dostępne w placówce i na Facebooku- Szkoła Dalej Razem Głogów, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu „ Autyzm” i „Niepełnosprawność umysłowa” wydana przez zespół orzekający działający w publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i orzeczenie o niepełnosprawności. Szkoła służy pomocą w całym  procesie diagnostycznym i w uzyskaniu orzeczenia.  Uczniowie szkoły mają zapewnione zajęcia świetlicowe, treningi umiejętności społecznych, a poprzez różnego rodzaju zajęcia alternatywne jak robotyka, zajęcia językowe, zajęcia multimedialne czy artystyczne pedagodzy dbają o rozwój zainteresowań i poszukiwanie wśród uczniów ich talentów. Szkoła organizuje też w trakcie wakacji uczniom półkolonie mające na celu wspieranie ich samodzielności. Dodatkowo prowadzone są też „ Lekcje w przyrodzie”, które są terenowymi zajęciami terapeutycznymi wspomagającymi proces uczenia i poznawania otoczenia. Uczniowie szkoły mają także zapewnione Indywidualne Plany Edukacyjno- Terapeutyczne ( IPET), które są opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy. W szkole prowadzone jest zindywidualizowane nauczanie, dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia oparte o TEACCH ( z ang. Treatment and education of autistic and related communication handicapped children. Jest to kompleksowy program terapii edukacji dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji .

Łąkowa 46/1, 67-200 Głogów

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK „BAJKOWY MIŚ” W ŻARACH

Żłobek „Bajkowy Miś” powstał w Żarach w listopadzie 2018r. w wyniku przyznanej dotacji, jaką otrzymała Fundacja ze Skarbu Państwa z Programu MALUCH+ 2019. Placówka od samego początku swojego istnienia zapewnia radosny i wszechstronny rozwój maluszków w 3 różnych grupach wiekowych. Do żłobka przyjmowane są dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat, jednak kiedy dziecko jako 3 latek nie dostało się do przedszkola, to wówczas przyjmowane jest do najstarszej grupy 3-latków, gdzie prowadzone są zajęcia z edukacji przedszkolnej. Żłobek „Bajkowy Miś” to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie, są radosne i uśmiechnięte. Przyjazna domowa atmosfera umożliwia prawidłowy rozwój dziecka. Czas spędzony w grupie rówieśników, prowadzonej przez doświadczoną kadrę, stanie się niezapomnianym etapem w życiu malucha. Nauczyciele mają czas na to, aby z każdym dzieckiem pobyć indywidualnie, zwracając szczególną uwagę na jego usamodzielnianie. Dzieci w żłobku się nie nudzą, co tydzień przygotowywane są dla nich nowe zabawy, ćwiczenia i zajęcia tematyczne, aby maluchy mogły odkryć w sobie swoje zdolności i talenty.  W żłobku dąży się, aby pomóc każdemu dziecku zbudować pozytywny obraz samego siebie i nauczyć dzieci szacunku zarówno do siebie, jak i do innych. Praktykowane są działania mające dostarczyć dziecku okazji do rozwijania zdolności interpersonalnych w kontaktach z rówieśnikami, ale też z dorosłymi. Poprzez umiejętne podejście kadry nauczycielskiej, dzieci zachęcane są do zdrowego żywienia, mają wpajane takie wartości jak szacunek, tolerancja czy różnorodność kulturowa.

ul. Hutnicza 1, ŻARY

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 6.45 do 16.30

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK ,,KOLIBEREK” W POLKOWICACH

W lutym 2019 roku ruszyła rekrutacja do nowego żłobka w Polkowicach. który powstał z inicjatywy i środków Fundacji oraz Programu MALUCH+. Placówka dysponuje 45 miejscami w 3 grupach wiekowych. Przyjmowane są  dzieci od 5 miesiąca życia do 3 lat. Żłobek koncentruje się na tym, aby zachęcać każde dziecko do podejmowania inicjatywy i rozwijania umiejętności podejmowania decyzji. Dostarcza dzieciom okazji do nabrania szacunku i doceniania różnorodności kulturowej oraz zachęca i demonstruje zdrowe nawyki żywieniowe, zdrowotne i dotyczące bezpieczeństwa. Rozwijane jest pozytywne podejście do nauki oraz poczucie porządku, koncentracja, i samodzielność. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra nauczycieli i opiekunek. Wszystkie  dzieci objęte są opieką pielęgniarską, stomatologiczną, logopedyczną, zajęciami umuzykalniającymi, zabawkami językowymi oraz badaniami w kierunku prawidłowej postawy ciała i płaskostopia. Przez cały tydzień prowadzone są różnorodne rozwojowe zajęcia, przykładowo w  poniedziałek odbywają się zajęcia taneczne, a w  czwartek zabawy na sportowo. Zapisy do żłobka trwają przez cały rok kalendarzowy. Czesne, dzięki dotacjom z Resortowego Programu Maluch + oraz z Gminy Polkowice wynosi 400 zł miesięczne/1 dziecko zamieszkałe w Gminie Polkowice, natomiast dla dzieci spoza Gminy Polkowice  – 900 zł.

ul. Żarska 18a, Polkowice

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00