Telefon: + 48 880 108 188   Email: fps@onet.pl

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej
to organizacja pozarządową powstała w 2015 roku. Zajmuje się wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej tj. spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, spółek non profit, a także innych podmiotów nastawionych na działania socjalne. Celem Fundacji jest propagowanie idei przedsiębiorczości społecznej jako sposobu na realizację celów statutowych organizacji pozarządowych. Naszym mottem przewodnim jest „Myśl ideowo działaj biznesowo”. Prowadzimy szereg działań edukacyjnych i społecznych w celu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej jak i wspierania już istniejących. Fundacja wspomaga również samorządy w działaniach oświatowych i prowadzonej przez nią pomocy społecznej. Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi, samorządami, ich jednostkami, biznesem, a także Partnerami, w celu rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, organizując szkolenia, eventy, konferencje, warsztaty czy wydając publikacje.

POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH

Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej nie jest wcale aż tak skomplikowane jakby się to mogło wydawać. Cały proces można podzielić na pięć etapów.

Więcej na : LINK

PREFERENCYJNE POŻYCZKI DLA FIRM I NGO

,,Pierwszy Biznes – Wsparcie
w Starcie
” to rządowy program, realizowany przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego na terenie województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego
i zachodniopomorskiego
.

Więcej na: LINK

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
z zakresu prawa celnego, dewizowego
i handlowego; związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej na: LINK

SZKOLENIA

Szkolenia dla administracji, w tym szkół i przedszkoli

Więcej na: LINK