Telefon: + 48 880 108 188   Email: fps@onet.pl

Zamówienia od 20 do 50 tys zł netto

Zamówienia powyżej 50 tys zł netto

    Zapytanie ofertowe na dostosowanie pomieszczeń

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe przeprowadzenia 5 różnych warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn.  „Aktywni i Sprawni
w Gminie Jerzmanowa”.

Informacja o wyborze oferty