Telefon: + 48 880 108 188   Email: fps@onet.pl

POZNAJ NAS

NASI LIDERZY

Przemysław Jan Maksymów

PREZES ZARZĄDU

Urodzony 15 lipca 1984 r. w Głogowie . Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Program Liderów PAFW- Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności (program wsparcia i rozwojów Liderów działających na rzecz swojego lokalnego środowiska).

  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • przedsiębiorczość
  • tworzenie i funkcjonowanie w organizacjach pozarządowych
  • doradztwo zawodowe

Agnieszka Anna Domagała

WICEPREZES ZARZĄDU

Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej powstała w styczniu 2015 r.

„Myśl ideowo działaj biznesowo”

Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej powstała w styczniu 2015 r. Zajmuje się wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej tj. spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, spółek non profit, a także innych podmiotów nastawionych na działania socjalne. Celem FPS jest propagowanie idei przedsiębiorczości społecznej jako sposobu na realizację celów statutowych organizacji pozarządowych. Naszym mottem przewodnim jest: „Myśl ideowo działaj biznesowo”.

Prowadzimy szereg działań edukacyjnych i społecznych w celu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, jak i wspierania tych już istniejących. Poprzez współpracę z wieloma organizacjami pozarządowymi, ale też samorządami i ich jednostkami, wspomagamy je w działaniach oświatowych i prowadzonych przez nie działaniach pomocy społecznej.

Ważnym ogniwem stanowiącym działalność fundacji są działania  w zakresie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych. W tym kierunku w ramach różnego rodzaju projektów organizujemy kursy, warsztaty, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy czy płatne staże dla beneficjentów.

Obecnie prowadzimy 2 żłobki oraz Szkołę Podstawową dla Dzieci ze Spektrum Autyzmu „Dalej Razem”. W planach jest uruchomienie w 2020 r. żłobka w Świebodzinie, na który Fundacja otrzymała 350 tys. zł z Programu Maluch + oraz 2 przedszkoli w Polkowicach i Żarach. Ponadto realizujemy projekty własne ze środków rządowych oraz z Programu RPO – Lubuskie 2020. Zajmujemy się obsługą zadań zleconych przez  JST i inne organizacje pozarządowe, a także sektor prywatny w zakresie zamówień publicznych, specjalistycznych szkoleń, warsztatów, konferencji, a także pisania i rozliczania projektów czy przygotowywania strategii oraz  opracowań. Obecnie w FPS zatrudnionych jest 21 etatowych pracowników, a do końca 2020 r. ich liczba wzrośnie do 35. W najbliższej przyszłości planujemy utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Głogowie oraz Hospicjum Dziennego.

KONTAKT

ul. Łąkowa 46, Głogów

+48 880 108 188