Telefon: + 48 880 108 188   Email: fps@onet.pl

POZYSKIWANIE DOTACJI UNIJNYCH

Pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej nie jest wcale aż tak skomplikowane jakby się to mogło wydawać. Cały proces można podzielić na pięć etapów:

Określenie celu

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o dotację z Unii Europejskiej konieczne jest określenie celu, na jaki mają zostać przeznaczone pozyskane środki. Warto wyznaczyć sobie dziedzinę, w której chce się rozwijać swoją działalność lub doskonalić się. Szczegółowe określenie celu, a także korzyści jakie ma przynieść dotacja jest początkiem drogi do pozyskania środków. Istotny jest wybór zakresu przestrzennego oraz czasowego projektu. Należy zastanowić się, czy projekt ma być realizowany na terenie całej Polski czy też ma obejmować swoim zasięgiem województwo, powiat lub gminę. Konieczne jest również sprecyzowanie, czy projekt będzie realizowany przez miesiąc, kwartał itp.

Poszukiwanie programu operacyjnego, priorytetu, działania

Kolejnym krokiem jest znalezienie odpowiedniego programu operacyjnego w ramach którego chce się uzyskać dofinansowanie. Konieczne jest dopasowanie programu w taki sposób, aby wybrane w ramach niego działanie sprostało naszym oczekiwaniom, a przede wszystkim przyczyniło się do osiągnięcia zamierzonego celu. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy znajdujemy się wśród grupy beneficjentów, którzy mogą wziąć udział w wybranym konkursie.

Znalezienie konkursu

Kolejnym etapem jest znalezienie odpowiedniego podmiotu, który ogłosił konkurs w ramach wybranego działania. Należy sprawdzić terminy naboru wniosków oraz sposób i miejsce złożenia. Konkursy można odnaleźć na stronach wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, urzędów miast, wojewodów, stowarzyszeń, organizacji, fundacji. Warto zatem śledzić instytucje znajdujące się na interesującym nas obszarze.

Złożenie wniosku

Aby złożyć wniosek konieczne jest wypełnienie stosownego formularza. Jest on dostępny na stronie odpowiedniego programu operacyjnego. Każdy wzór wniosku posiada instrukcję wypełnienia, z której warto skorzystać zwłaszcza, gdy po raz pierwszy występuje się z wnioskiem o dofinansowanie. Wersję elektroniczną wniosku najczęściej można przygotować za pomocą generatora dostępnego w Internecie.

Czas oczekiwania i podpisanie umowy

Po złożeniu wniosku zostaje on poddany ocenie formalnej oraz merytorycznej. Maksymalny czas dokonania oceny to 3 miesiące. W przypadku pozytywnej weryfikacji  można przygotować się do podpisania umowy o dofinansowanie. Umowę podpisuje się z instytucją, która zajmuje się przekazaniem dotacji. W dokumencie tym określone są obowiązki i uprawnienia, plan realizacji projektu oraz jego budżet, a także szczegóły z rozliczenia projektu. Dotacja wypłacana jest w formie refundacji.