/ by /   Uncategorized / 0 comments

„Wskocz do sieci”

Szanowni Państwo! W dniu 22.01.2021 roku zostaliśmy uczestnikiem projektu „Wskocz do sieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Celem projektu jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego Podmiotów Ekonomii...
Continued
/ by /   Uncategorized / 0 comments

COVID19

Na stronie Fundacji Trzeci.org znajdziecie najbardziej aktualne zestawienie pomocy w ramach epidemii dla 3 sektora. Bardzo przejrzyście i dobrze przygotowane materiały. Dziękujemy bardzo #FundacjaTrzeciOrg #Covid-19 i udostępniamy.